vineri, 20 mai 2011

Urna erotică / Erotic urn

   Politica este arta de a căuta necazurile, de a le găsi peste tot, a pune un diagnostic greşit şi a aplica remediile necorespunzătoare.
    Politics is the art of looking for trouble, find them everywhere, make a wrong diagnosis and inappropriate to apply remedies.
(Groucho Marx)


Vedeţi degetul ăsta? Vă las să ghiciţi unde l-am băgat şi unde o să-l introduc!

See this finger? I leave you to guess where we put and where it placed!

Michelle, dragă, Michelle! Spune-i lui Obama să se mai uite la  caseta cu Osama, ca să ne putem săruta nestingheriţi!
Michelle, honey, Michelle! Tell Obama to Osama looking at the box, so that we can freely kiss!

Oho, la câţi am pus eu coarne ce mai contează încă unul?
Wow, how many horns I put what difference does another one?


Chemaţi-l pe Dominique Strauss-Kahn, repede, repede!
Call him on Dominique Strauss-Kahn, hurry, hurry!

Iulia, dar ţi-am spus de atâtea ori. Nu  de gaze îmi arde mie şi nici de petrol... 
July, but I told you, many times. I do not burn gas or oil ...

Doamnă ofiţer, aş vrea să vă prezint...onorul!
Lady officer, I would like to introduce you ... honor!

Nu, prostule! Acum scoate limba!
No, you fool! Now stick out your tongue!


Bun, în regulă, dacă  face aşa toată noaptea...
 Okay, okay, if she makes it through the night ...

Uitaţi-vă la mine şi învăţaţi cum se face o agresiune sexuală! 
Look at me, and learn how to make a sexual assault!
 
În cazul meu, au văzut-o numai pe Monica. Levinski. Că era albă. La Casa Albă.
In my case, they saw it only on Monica. Levinski. That was white. At the White House.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu