vineri, 15 aprilie 2011

Vot de încredere / Vote of confidence Vol. 2

Politica. Un teatru uriaş, cu textieri ipocriţi şi actori slabi. Şi cu un public pe măsură.

Politics. A huge theater, with hypocritical writers, actors lose. And as an audience.
(Valeriu Butulescu)


Auzi, Silvio, ţine-l bine, să nu cadă! Ne facem de căcat dacă ne vede lumea cu beţivul ăsta. Măcar o fi semnat tratatul ăla? Cu vodca gratuită pentru pensionari?
Hey Silvio, take it well, do not fall! We do shit if the world sees us with this drunk. That even a treaty be signed? The free vodka for pensioners?

Oo, Doamne! N-am mai văzut asemenea decoraţii! Cu cine v-aţi luptat, doamnă?  
Oh, God! I've never seen such decorations! Who fought you, ma'am?
 
Bill, chiar nu poţi să te abţii? Chestia cu trabucul...hmm!...treacă-meargă, dar asta este culmea perversităţii. Gata, răţuşte nu-ţi mai cumpăr!

Bill, you can not even refrain? Cigar thing ... hmm! ... go-go, but this is the height of perversity. Okay, do not you will buy ducklings!
 În regulă, acum am să vă arăt cum se face politica cu...gura!
Okay, now I'll show you how to make policy with ... mouth!
 
Domnule, preşedinte! Exact cum aţi găsit dumneavoastră focoase nucleare în Irak, tot aşa găsesc şi eu...
Mr, President! Just as you have nuclear warheads found in Iraq, and I just found ...

Angela, hai să te învăţ sărutul franţuzesc! 
Angela, let me teach you French kiss!


Huoo, huooo! Chiar credeţi că Medvedev este de capul lui? 
 
Huoo, huooo! Do you really think that Medvedev is his head?

Oho, ce tare s-a auzit! 
Wow, that was heard loud!
 

Un comentariu: